Etiket: <span>Kira Sözleşmesi Türleri</span>

Kira Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Dördüncü Bölüm’de düzenleme bulmuştur. Kira sözleşmesinde kiraya veren bir şeyi kiracının kullanması amacı ile kiracıya bırakır ve kiracı da buna karşılık olarak belirli bir ücreti…

Genel