Etiket: <span>Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Cezası</span>

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Cezası  Anayasa ile devlete birtakım yükümlülükler yüklenmiştir. Anayasa’ya göre herkes özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olmakla beraber devlet de bunun sağlanması için gerekli…

Genel