Etiket: <span>Ücretsiz Boşanma Davası</span>

Boşanma davası açılırken başvurma harcı, peşin harç, gider avansı gibi masrafların davacı tarafından karşılanması gerekmektedir. Ancak maddi durumu elverişli olmayan kimselerin bu harçları karşılama imkanı olmaması nedeniyle kanunda kendisine tanınmış…

Genel