Tasarrufun İptali

Tasarrufun İptali Davası Nedir ?

 

Tasarrufun iptali davasında, borçlunun üçüncü kişilere yapmış olduğu tasarruf işlemlerinin alacaklı tarafından geçersiz olmasının sağlanması amaçlanır. Borçlu alacaklıya zarar verme kastı ile mallarını kaçıra bilecektir. Bu kötü niyetin ise hukuken korunması mümkün olmamalıdır. Bu sebeple de tasarrufun iptali müessesesi kanunda düzenleme bulmuştur.

Tasarrufun iptalinde davacı aynı zamanda icra takibinin alacaklısı olan taraftır. Borcunu tahsil etmek için kötü niyetli olarak yapılan tasarrufların iptal edilmesini isteme hakkına alacaklı kişi sahiptir. Davalı icra takibindeki borçlu taraftır. Davada davalı üçüncü kişi ise tasarruf işlemini yapan ya da borçlunun ödemeyi yapmış olduğu kişidir.

İCRA İFLAS KANUNU

“Zarar verme kastından dolayı iptal Madde 280 –jpg

tasarrufun iptali madde 280 nedir

Tasarrufun İptali Şartları

 

Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi kesin ya da geçici aciz vesikasının alınmış olmasına bağlıdır. Kesin ya da geçici aciz vesikası dava açılırken sunulmak zorunda olmayıp dava süresince dava dosyasına kazandırılması da mümkün olabilecektir.

 

 

Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için davalı tarafın borçlu bulunduğu icra takibinin kesinleşmiş olması gerekmektedir.Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için davacının davalıdan bir alacağının bulunması gerekir. Aksi halde bu davanın açılmasında hukuki bir menfaat bulunmayacaktır.Tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için dava konusu tasarrufun borcun doğum tarihinden sonra yapılmış olması gereklidir.Tasarrufun iptali davası açacak kişinin dava taraf ehliyeti mutlaka bulunmalıdır.Tasarrufun iptali davası açılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise aynı konuda derdest bir davanın bulunmuyor olmasıdır.

 

Tasarrufun iptalinde davacı aynı zamanda icra takibinin alacaklısı olan taraftır.

 

Tasarrufun İptali Davasında Zaman Aşımı

 

İcra İflas Kanunundaki düzenleme gereğince tasarrufun iptali davası ancak tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde açılabilecektir. Bu süre hak düşürücü bir süre olup 5 yıllık sürenin geçtikten sonra dava açılması halinde dava reddedilecektir.

 

İlgili Link: Bursa İcra Avukatı

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir