Tedbir Nafakası Nedir

Aile Türk toplumunun temel yapı taşıdır. Anayasa’da yapılan düzenlemeler gereğince devlet ailenin huzur ve refahını korumakla yükümlüdür. Bu konuda gerekli önlemleri almak ve yasal düzenlemeler yapmak zorundadır.

Ailenin korunması, kişilerin mağduriyet yaşamaması, kişilerin geçimlerini sağlayabilmesi amacı ile hakim boşanma ya da ayrılık davası süresince birtakım tedbirleri alabilir.

 

 

Tedbir nafakası da hakimin boşanma ve ayrılık davası süresince alabileceği tedbirlerden bir tanesidir. Tedbir nafakası taleple bağlı değildir. Eşlerden her biri şartları oluştuğu takdirde dava dilekçesi ya da karşı dava dilekçesi ile ya da ayrıca bir dava ile tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir. Ancak eşler talep etmemiş dahi olsa boşanma ve ayrılık davalarında özellikle eşlerin geçimine ilişkin geçici önlemleri hakim re’sen alabileceği için istek bulunmasa bile tedbir nafakasına hükmedilebilir.

 

tedbir nafakası madde 169

Ancak tedbir nafakası talebi var ise hakim talepteki miktarı aşacak bir karar veremez. Örneğin eşlerden bir tanesi 750,00 TL’lik bir tedbir nafakası talebinde bulunmuş ise hakim en fazla bu miktara hükmedebilecektir.

Boşanma ve ayrılık davalarında tedbir nafakasına hükmedilirken kusur göz önünde bulundurulmaz. Tam kusurlu eş dahi lehine tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir.

 

Tedbir Nafakası Nasıl Hesaplanır?

 

Hakim tedbir nafakasına hükmederken oldukça titiz bir çalışma sonucunda miktar belirlemektedir. Miktarın belirlenmesinde ilk göz önünde bulundurulacak unsur tarafların ekonomik ve sosyal durumudur.

Ekonomik sosyal durumun araştırılmasında mahkemeler;

Cumhuriyet Savcılıkları,

Mal Müdürlükleri,

Tapu Sicil Müdürlükleri,

Banka Müdürlükleri gibi kurumlara yazı yazarak tarafların ekonomik ve sosyal durumları hakkında bilgi edinirler.

Edinilen bilgiler ışığında tarafların gelirleri göz önünde bulundurularak bir tedbir nafakası bedeli belirlenir.

Belirlenen bu miktar ekonomik durumun değişmesi ile birlikte istem üzerine değiştirilebilir ya da tamamen kaldırılabilir.

 

tedbir nafakası madde 331

Tedbir Nafakası İtiraz

 

Aile mahkemesi tarafından tedbir nafakasına hükmedilmesi halinde nafaka borçlusunun bu karar itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Nafaka borçlusu bu itirazını, karar veren mahkemeye bir dilekçe ile bildirecektir. Dilekçenin konusu hükmedilen nafakanın azaltılması ya da kaldırılması talebi olacaktır.

 

Tam kusurlu eş dahi lehine tedbir nafakasına hükmedilmesini isteyebilir.

 

Ancak itiraz dilekçesinde itiraz sebepleri açıkça belirtilmesi ve bu sebepleri destekleyecek belgelerin de sunulması gerekmektedir. Aksi halde sadece itiraz beyanının bulunduğu dilekçeler ile olumlu bir sonuç alınması mümkün olmayacaktır.

 

Tedbir Nafakası Ne Zaman Kesilir

 

Tedbir nafakası boşanma ya da ayrılık davası süresince geçerli bir tedbirdir. Bu sebeple boşanma ya da ayrılık kararının verilmesi ile beraber tedbir nafakası kesilecektir. Ancak şartların oluşması halinde karar ile beraber tedbir nafakası yoksulluk / iştirak nafakasına dönüşecektir.

Tedbir nafakası;

Eşlerden birinin ölümü,

Kararda belirtilen sınırlı sürenin tamamlanması,

Boşanma davasından feragat edilmesi,

Tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi,

Tedbir nafakasından feragat edilmesi hallerinde son bulur.

 

İlgili Link: Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir ?

 

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

 

Tedbir nafakasının ödenmemesi halinde başvurulabilecek yollar İcra İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tedbir nafakasını ödemeyen eş hakkında alacaklı eşin şikayeti üzerine tazyik hapsine karar verilebilecektir.

tedbir nafakası madde 344

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki; tazyik hapsinin icra edilmesi ile beraber tedbir nafakası borcu ortadan kalkmayacaktır. İcra İflas Kanununda yapılan bu düzenleme caydırıcı bir özellik taşıması amacı ile yapılmıştır. Hapis cezasının süresi dolmuş olsa dahi nafaka borçlusunun bu borcunu ödemesi gerekmektedir.

 

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir