Temlik Hakkında Sık Sorulan Sorular

Temlik hakkında sık sorulan soruların başında temlik nedir sorusu gelmektedir. Dolayısı ile ilk olarak bu soruyu cevaplamamız daha doğru olur. Temlik aslında çok eski bir terimdir.  Ancak günlük hayatta hala karşımıza çıkmaktadır. Arapça kökenli bir terim olan temlik çoğu kimse tarafında bilinmemekte ya da tam olarak anlaşılmamaktadır. Kısaca tanımı mülk verme ya da mülk devretme şeklinde değişebilir.

Temlik Neden Yapılır

Farklı amaçlarda veya farklı mallarda temlik yapılabilir.  Bu doğrultuda temlik işlemi, kanuni temlik, rıza-i temlik, kaza-i temlik olmak üzere üç farklı çeşitte yapılmaktadır. Rıza-i temlik mal sahibi ve alacaklı arasında yapılan bir sözleşme ile gerçekleşir. Kanuni temlik ise alacağın kanun kurallarına bağlı olarak tüm hakları ile başkasına geçmesi işlemidir. Kaza-i temlikte ise alacak tamamen mahkeme kararı ile bir başkasına gerilmesi işlemidir. Alçağın herhangi bir sebepten ötürü temlik edilmesi işleminde bir tarafın mal varlığı azalırken diğer tarafında artacaktır. Buna da tasarruf temliki ismi verilir.  Rıza-i temlik de mal sahibi ve alacaklı arasında yapılan sözleşmeye ise temlik sözleşmesi adı verilmektedir.

 Temlikin Kapsamı Nelerdir.

 Temlik nedir temlik neleri kapsar gibi sorular temlik hakkında sık sorulan sorular arasında yer almaktadır.  Temlik asıl hak olacak alacak haklarını yanı sıra buna bağlı olan yan hakları ve ileride doğabilecek hakları da kapsar.  Yan haklar genellikle teminat hakları ve işlenmiş faizler olacaktır. İleride meydana gelecek faizler de buna geçerli olmaktadır.

 Temlikin Hüküm ve Sonuçları Nelerdir

Temlikin hüküm ve sonuçları şunlardır:

Alacaklının değişmesi ve alacağın devralana geçmesi temlik işlemiyle alacak aslı ve yan hakları devredenden devralana geçer. Bu aşamada sözleşmenin de süresi değişir,

İspat niteliğini taşıyan tüm delilleri teslim etme: Borçlar kanunun 190. Maddesi gereğince bir alacağı devreden kişinin elinde bulunan ve ispat niteliği taşıyan bütün belge ve araçların teslim edilmesi gerekmektedir.

Alacağı devredenin garanti borcu alacağın devri ivazlı ya da ivazsız şeklinde olmak üzere iki türlü olabilir.

  Temlikin Yan Sonuçları Nelerdir

  Temlik nedir, hüküm ve sonuçları nelerdir yukarıda detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi de temlik işleminde doğabilecek yan sonuçlar nelerdir kısaca göz atalım. Her şeyden önce temlik işleminde alacağın yan hakları ve öncelik haklarının aslı ile alacağı devralana kişiye geçeceğini aklınızdan çıkarmayın. Öte yandan düzenleyici haklar da direkt olarak alacağı devralan kişiye geçmektedir.

 

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir