Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır


Ücretsiz Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılırken başvurma harcı, peşin harç, gider avansı gibi masrafların davacı tarafından karşılanması gerekmektedir. Ancak maddi durumu elverişli olmayan kimselerin bu harçları karşılama imkanı olmaması nedeniyle kanunda kendisine tanınmış olan bir haktan ya da imkandan yararlanamaması hukuk devletine ve demokrasi anlayışına tamamen aykırıdır.

Mahkeme haç ve masraflarını ödeme gücüne sahip olmayan kişilerin adli yardımdan faydalanabileceği Hukuk Muhakemeleri Kanununda açıkça düzenlenmiştir.

 Adli yardımdan faydalanacak kişiler yargılama giderlerinden, mahkemece istenilen teminatlardan, dava avukat ile takip ediliyor ise vekalet ücretinden muaf olacaklardır.

ücretsiz boşanma davası nasıl açılır madde 335

 Adli yardımdan faydalanmak suretiyle boşanma davası açılmak istenilmesi halinde bu durum mutlaka dava dilekçesinde belirtilmelidir. Dilekçenin sağ üst bölümüne “Adli Müzaheret ,Taleplidir” yazılması ise yeterli olacaktır.

 

Ancak sadece dilekçe kısmında adli yardım talebinde bulunmak yeterli olmayacaktır. Adli yardım kararının verilebilmesi için mahkemenin davacının maddi gücünün düşük olduğuna kanaat getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple de davacının dava dilekçesine ek olarak birtakım belgeleri sunması şarttır. Adli yardım talebinde bulunan davacı dava dilekçesine ek olarak;

Muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi,

Sosyal Güvenlik kaydı,

Taşınmaz sahibi olmadığını gösterir tapu kaydı,

Araç sahibi olmadığını gösterir trafik sicil kaydı da mahkemeye sunulmalıdır.

Adli yardım talebiniz mahkeme tarafından reddedilir ise bu durumda karara itiraz hakkınızın olduğunu da unutmayın!

Ülkemizde her baro çevresinde adli yardım bürosu kurulmaktadır. Boşanma davanızda avukat ile beraber çalışacak maddi gücünüzün olmadığını yine yukarıda sayılan belgeler ile baroya iletmeniz halinde ise boşanma davanızı yürütmesi için tarafınıza ücretsiz avukat ataması yapılacaktır.

Ülkemizde her baro çevresinde adli yardım bürosu kurulmaktadır.

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki adli yardıma başvuran kişinin kasten veyahut ağır kusur ile yanlış bilgi verdiği ortaya çıkarsa ya da maddi durumunda olumlu yönde bir değişiklik gerçekleşirse bu halde adli yardım kararı kaldırılacaktır. Bu durumda ise haksız bir şekilde adli yardım bütçesinden yararlanan kişi tüm masraf ve harçlar ile giderleri ödemek zorunda kalacaktır.

ücretsiz boşanma davası nasıl açılır madde 338 nedir

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

 Anlaşmalı boşanma davaları, boşanmak isteyen eşlerin boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşarak boşandıkları dava türüdür.ücretsiz boşanma davası nasıl açılır madde 166 3 nedir

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir.

Bununla birlikte eşler dava dilekçesine ek olarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak zorundadırlar. Bu protokol ile boşanman mali sonuçların, müşterek çocukların durumları gibi her konuda açıkça anlaşmaya varılması gerekmektedir. Bu anlaşma protokolü mahkeme tarafından da onaylanır ise bu durumda boşanma gerçekleşmiş olacaktır.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir