Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Nelerdir?

Ülkemizde ceza hukukunda uzlaştırma tanımı vardır. Buna istinaden hukuki anlamda ceza soruşturması ve davasında uyuşmazlığın çözülmesi için sonuca bağlanılan bir süreçtir. Aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaşma niteliği iki taraf arasında anlaşmayı ifade eder.

Uzlaşma kapsamındaki suçlar nelerdir? Sorusuna cevap olarak hukuki anlamda uzlaştırma tarafların süreci kapatması anlamında katıldığı ve davanın konusu kapatan bir süreçtir. Buna istinaden uzlaştırma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması ile suç işleyen ve haklı olan arasında kovuşturma aşaması gerçekleşir.

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Kapsamları Kasti Suçlar Nelerdir?

Uzlaştırma şartları olarak suçun üzerinde işlendiği veya suçtan zarar gören kişinin özel hukuk tüzel kişisi olması gereklidir. Bunun yanında kamu tüzel kişileri üzerine işlenen suçun uzlaştırma hükümlerine girmesi gereklidir.  Kasten yaralama suçu uzlaşmanın konusunda ve kapsamında olan suçlardandır.

Ayrıca uzlaşma kapsamındaki suçlar nelerdir? Sorusuna cevap olarak bu suç niteliğinde kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi suçu uzlaştırma kapsamındadır. Bunun yanında taksirle yaralama suçu da uzlaştırma kapsamına girer.

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Kapsamları Mal Ve Eşyaya Bağlı Suçlar Nelerdir?

Aynı zamanda malvarlığı itibarıyla tehdit suçu da kapsam dahilindedir. Kişilerin yaşadığı veya çalıştıkları kendilerine ait olan konut ve işyeri dokunulmazlığını ihlali de uzlaştırma suçlarındandır.  İş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kastı da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dahilinde uzlaştırmanın konusudur.

İlgili Link: Uzaklaştırma Kararı Nedir, Nasıl Kaldırılır

Dolandırıcılık suçu ve dolandırıcılığın tahsil amacıyla işlenmesi hali de uzlaştırma kapsamındadır. Aynı zamanda uzlaşma kapsamındaki suçlar nelerdir? Sorusuna cevap olarak kayıp veya ele geçen eşyayı tasarruf suçu gibi suçlarda uzlaştırmaya dahildir.  Ticari zarar olarak şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme suçunda da uzlaştırma olabilir.

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Kapsamları Özel Hayat ve Ticari İlişkilere Bağlı Suçlar Nelerdir?

Genellikle hukuk tanımında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyet unsuru sayılan ve buna tabi suçlar uzlaştırma ya girer. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ve gizliliği barındıran ihlallerde uzlaştırmadır. Buna bağlı olarak konuşmaları dinleme ve kayda alma suçu da aynı kapsamdadır. Genel olarak bu suçlar özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna girer.  Hırsızlık suçu iyi niyeti veya fikri bir malı veya değerli bir taşınmaz ve mülkü kullanma hırsızlığı suçu da uzlaştırmadadır.

Uzlaştırma Uygulanabileceği Bazı Özel Kanunlar

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Kapsamları Kasti Suçlar Nelerdir?

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Kapsamları Mal Ve Eşyaya Bağlı Suçlar Nelerdir?

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Kapsamları Özel Hayat ve Ticari İlişkilere Bağlı Suçlar Nelerdir?

Uzlaşma kapsamındaki suçlar nelerdir? Sorusuna cevap olarak ticari veya iş ilişkilerinde bedelsiz senedi kullanma suçu da uzlaştırılabilir.  Yasalarda suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçu da bu uygulamaya dahildir. Yine ticari ilişkiler de açığa imzanın kötüye kullanılması suçu uzlaştırmadadır. Evlilik ve çocuk yoluyla kazanılmış olan aile hukuku yükümlülüğünün ihlali suçu veya çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu da uzlaştırmaya tabiidir.  Ticari sırların elde edilmesi veya bankacılık sırrı veya müşteri sırlarının saklanmaması da uzlaştırılabilir.

Uzlaştırma Uygulanabileceği Bazı Özel Kanunlar

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret suçu veya yabancı devlet temsilcilerine karşı işlenen suçlar da uzlaştırmadır. Uzlaştırma uygulanabileceği bazı özel kanunlarda şunlardır; patent haklarının korunmaması,  endüstriyel tasarımların korunmaması coğrafi işaretlerin korunmaması markaların korunmaması ticari işletme rehin kanununa bağlı olarak suç işleme.

İcra ve iflas kanununa bağlı olarak suç işleme toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanununa bağlı olarak işçi veya işverenin hakkına karşı koruma fikir ve sanat eserleri kanununa bağlı olarak suç konusu ve Türk ticaret kanununa bağlı olarak suçlar özel olarak uzlaştırmaya tabiidir.

İşveren veya işçi arasında oluşan İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu da uzlaştırmadadır. Uzlaşma kapsamındaki suçlar nelerdir? Sorusuna cevap olarak dini ve aile bağları olarak İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu uzlaşmaya tabidir.  Hileli iflas suçu uzlaştırma kapsamındadır.  Taksirli iflas suçu da uzlaştırma kapsamında olan suçlardandır.

Ülkemizde ceza hukukunda uzlaştırma tanımı vardır. Buna istinaden hukuki anlamda ceza soruşturması ve davasında uyuşmazlığın çözülmesi için sonuca bağlanılan bir süreçtir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir