Velayet Davası Açma Şartları


Velayet Davası Açma Şartları

Boşanma davalarında en önemli konuların başında velayet davası gelmektedir. Evlilik birliği içinde doğan çocuğun velayeti  anne ve babanın müşterek olarak kullanımındadır. Ancak boşanma durumunda evlilik birliği de sona ereceğinden mahkemece velayet durumu değerlendirilerek bir karar verilir. Anlaşmalı boşanma davasında kişiler kendi aralarında velayet konusunda anlaşmakta ve hakim ayrık durumlar hariç genellikle anlaşma doğrultusunda  karar vermektedir.Ç

Çekişmeli boşanma davası ise eğer taraflar velayet konusunda anlaşma sağlayamazlar ise ,  velayet genellikle çocuğun yaşı, anne ve babanın gelir durumu, sosyal çevresi yani çocuk için uygun koşullar göz önüne alınarak taktir edilmektedir.  Boşanma ile birlikte taraflardan birine tevdii edilen  velayet,   ileride değişen durumlar nazara alınarak yeni bir dava konusu yapılabilir . Velayet değiştirme davasının açılması için herhangi bir sürenin geçmesini beklemeye gerek yoktur. İstenilen zamanda kişi davayı açabilmektedir. Bu davayı açmak için, davayı açan kişinin boşanma davasından sonra gerçekleşen ve çocuk yararına olan  haklı bir sebebinin olması gerekmektedir. Velayet değiştirmede  karar yine çocuğun menfaati doğrultusunda olacaktır.

Velayet Davası Değiştirme

Önceden anne veya babaya verilen velayetin değiştirilmesi için mutlaka  mahkeme kararı gerekmektedir.  Bu davayı velayeti üstlenen kişinin açma hakkı da bulunmaktadır. Hangi durumlarda velayet değiştirilir:

Velayet görevinin kararda belirtildiği şekilde yerine getirilmediği takdirde ; örneğin velayetin verildiği ebeveynin görevini hastalık veya deneyimsizlik gibi nedenlerle yerine getirememesi.

Velayetin verildiği ebeveynin çocuğa ihtiyaç duyduğu ilgiyi verememesi.

Velayeti üstlenen velinin çocuğa karşı olan görevlerini yerine getirmemesi.

Velayeti üstlenen kişinin yeniden evlenmesi durumunda çocuğun ihtiyaçlarını göz ardı etmesi.

Çocuğun hayatında önem teşkil eden olaylar varsa

Ve buna benzer çocuğun menfaatinin değişikliği gerektirdiği her türlü durumda bu dava açılabilmektedir.

Boşanma ile birlikte taraflardan birine tevdii edilen  velayet,   ileride değişen durumlar nazara alınarak yeni bir dava konusu yapılabilir .

 

Velayet Davası Hakkında

Velayet davası açan kişi çocuğun tüm sorumluluklarını üstlenmek üzere bu yola başvurmaktadır. Hayatın akışı içinde velayetin değiştirilmesi bazen zorunlu olabilmektedir. Gerek çocuğun yaşadığı ortam gerekse velayeti üstlenen kişiden kaynaklı durumlardan dolayı velayet davası zorunla hale gelebilmektedir. Velayet davası açmak için, velayet davası dilekçesi ile başvuru yapacak olan kişi, ikamet adresine en yakın aile mahkemesine başvuru yapmaktadır. Bu süre içinde mahkeme için gerekli olan evrakları toplaması gerekmektedir. Velayet davasının kişinin aleyhine sonuçlanmaması için, bu kişinin davayı açmakta çocuğun menfaatini gözettiğini ve  çocuğa iyi bakacağına dair mahkemeyi etmesi gerekmektedir. Her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağına, çocuğu koruyup kollayacağına dair mahkemeye gerekli kanaatin oluşması için delillerini bildirmesi  gerekmekte olup yargılama sürecinde çocuk şayet kendini ifade yeteneğine sahipse onun da görüşünün alınacağını bilmek ve buna göre davranmak ve gerekirse  uzman kişilerden yardım alınması gerekmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir