Velayet Davası Süresi


Velayet Davası Süresi

Reşit olmayan çocuklar kanunen velayet altında tutulmalıdır. Çocukların velayeti kural olarak anne ve babaya aittir. Velayet anne ve baba için ortaktır. Ancak boşanma durumunda velayet hakkında da karar verilmektedir. Yani anne ve babanın boşanması halinde reşit olmayan çocuğun velayeti taraflardan birisine verilecektir. Velayeti kendisinde olmayan taraf ise çocuğun bakım ve giderlerine katılacak ve çocuk ile arasında şahsi ilişkinin düzenlenmesi konusunda da ayrıca bir karar verilecektir.

Velayet konusu Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup kapsamı madde 337 ve devamında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Reşit olmayan çocuklar kanunen velayet altında tutulmalıdır.

Evlilik birliği devam ettiği sürece eşler velayet hakkını birlikte kullanırlar. Ancak anne ve baba evli değillerse velayet hakkı anneye aittir.

Anne ya da babaya ait olan velayet hakkı değiştirilemez bir hak değildir. Kanunda aranan şartların oluşması halinde velayet dava yolu ile değiştirilebilecektir.

Velayetin değiştirilmesine yönelik şartlar türk medeni kanununun 183. Maddesinde düzenlenmiştir.

   Velayetin değiştirilmesi davası;

Velayetin kendisine verilen tarafın velayet verilmesinden sonra durumunun değişmesi halinde,

Velayetin verilmesinden sonra velayet hakkının kanunun ve çocuğun menfaatinin gerektirdiği şekilde kullanılmaması halinde,

Velayet görevinin aksatılmış olması halinde ya da

Velayet hakkının kötüye kullanılması halinde açılabilecektir.

Kararda aksi açıkça belirtilmedikçe velayetin kaldırılması kararı doğmuş ve doğacak tüm çocukları kapsayacaktır.

 

 

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davaları basit yargılama usulüne tabidir. Kısaca izah edilecek olursa velayetin değiştirilmesi davasında dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi ve davalıya tebliğ edilmesinin ardından davalı tarafın dilekçeye cevap verme hakkı doğmaktadır. Ancak davalı taraf dava dilekçesine cevap verse de vermese de dilekçeler aşaması burada tamamlanmış olur ve tensip zaptında belirlenen duruşma gününde ilk duruşma yapılır. Yargıda hedef süre reformu kapsamında yargılamanın 209 günde tamamlanması hedeflenmektedir. Ancak bu süre mahkemelerin iş yoğunluğu, toplanması gereken deliller, dilekçelerin tebligat ve cevap süreleri ile duruşmaların taraflarca takibi hususları da göz önünde bulundurularak daha kısa ya da daha uzun olabilmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir