Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilir


Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilir

Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilir? Evlilik birliği içinde velayet anne ve baba tarafındna eşit şekilde kullanılır. Yani birinin diğerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Ancak boşanma kararı alan çiftlerin çocuklarının velayetlerinin kimde kalacağı hususunda anlaşma sağlanamadığı taktirde bu karar mahkeme tarafından verilmektedir. Mahkemeler yaptıkları yargılamada çocuğun menfaatlerini nazara alarak karar vermektedirler. Bu karar etki eden hususlar arasında tarafların iradeleri yer alsa da asıl olan çocuğun menfaati olup bu menfaat çocuğun yetiştirilmesi,   refahı, geleceği, sevgi ve ilgi ihtiyacı vs  bulunmaktadır.

Dava  süreci devam ederken mahkeme sonuçlanıncaya kadar çocuğun velayeti geçici olarak ebeveynlerden birine verilmektedir. Bu durum geçici velayet olarak adlandırılmaktadır.  Geçici velayet de velayetin tam olarak verilmesine benzer bir durum olsa da  mahkeme henüz yargılama yapmadan ve tüm delilleri toplamadan karar verdiği için verilecek nihai kararın neticesi başka türlü de olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında  ise çiftler daha mahkemeye başvurmazdan evvel velayetin durumu konusunda anlaşmaya varmış olduklarından , bu husus açıkça çocuğun menfaatini zedelemediği sürece mahkeme taraf iradelerine göre velayeti tevdii etmektedir.

 

 

Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi

Velayet Hangi Durumlarda Babaya Verilir? Çocuğun yaşı velayetin anneye verilmesinde büyük etkendir. Zira anne bakım ve şefkatine muhtaç, süt çağında olan, kendi ihtiyaçlarının henüz gideremeyen bir çocuğun velayetini anneye vermek mantıklı ve doğal durumdur. Ancak aksi yönde mahkeme kararları da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mesela anne çocuğu istemiyorsa elbette çocuğun velayeti babaya verilecektir.  Annenin akıl hastası olması, fiil ehliyeti bulunmaması, çocuğa karşı şiddet uygulaması , kötü alışkanlıkları da velayetin babaya verilmesi yönünde tercih oluşturabilir.  

Diğer hallerde yani çocuğun kendini ifade edebildiği süreçte velayetin tevdii için anne ve babanın sosyal ve ekonomik durumunun yanı sıra, çocuğun görüşü (pedegog yada sosyal uzmanlar tarafından alınmaktadır) , çocuğun boşanma sonrası yaşayacağı yer, gideceği okul, anne ve babanın sosyal çevresi, çalışan ebebeynler için çocuğa sürekli bakacak şartların sağlanması gibi bir çok unsur velayetin tevdiinde etki etmektedir.

 

Aile birlikteliğini sürdüren çiftlerin çocuklarının velayeti eşit olarak yürütülmektedir. Ancak boşanma kararı alan çiftlerin çocuklarının velayetleri için anlaşmaları ve bu anlaşmanın da çocuğun menfaatine uygun bir anlaşma olduğunu mahkemeye ispat etmeleri gerekmektedir.

 

Ebeveynlerin Çocuğu Görmesi

Velayet ya da boşanma davasının ardından çocuğun velayetini alan kişi diğer tarafa mahkemenin tayin ettiği şartlardan az olmamak üzere , çocukla şahsi münasebet kurmasına izin vermelidir.   Mahkeme şahsi ilişkiyi genellikle iki hafta da bir hafta sonları belirli saatlerde görme izni ya da yaşı biraz büyümüş olan çocukları ayın belirli günlerinde yatılı olarak görme izinleri bulunmaktadır. Bunun dışında yaz tatillerinde, bayramlarda veya özel günlerde diğer tarafın çocuğu görmesine aradaki bağın gelişmesi açısından izin verilmektedir. Eğer velayet kendisine verilen kişi mahkeme kararına aykırı şekilde buna engel olduğu taktirde , diğer taraf icra marifeti ile çocuğu teslim alabilir. Çocuğun icra marifeti ile görülmesine izin verilmesi velayet hakkının kötüye kullanılması olarak kabul edileceğinden gerekli diğer  koşullar sağlandığı takdirde açılacak yeni bir dava ile velayetin el değiştirmesi talep edilebilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir