Veraset İlamı Nedir

Velayet ya da boşanma davasının ardından çocuğun velayetini alan kişi diğer tarafa mahkemenin tayin ettiği şartlardan az olmamak üzere , çocukla şahsi münasebet kurmasına izin vermelidir.   Mahkeme şahsi ilişkiyi genellikle iki hafta da bir hafta sonları belirli saatlerde görme izni ya da yaşı biraz büyümüş olan çocukları ayın belirli günlerinde yatılı olarak görme izinleri bulunmaktadır. Bunun dışında yaz tatillerinde, bayramlarda veya özel günlerde diğer tarafın çocuğu görmesine aradaki bağın gelişmesi açısından izin verilmektedir. Eğer velayet kendisine verilen kişi mahkeme kararına aykırı şekilde buna engel olduğu taktirde , diğer taraf icra marifeti ile çocuğu teslim alabilir. Çocuğun icra marifeti ile görülmesine izin verilmesi velayet hakkının kötüye kullanılması olarak kabul edileceğinden gerekli diğer  koşullar sağlandığı takdirde açılacak yeni bir dava ile velayetin el değiştirmesi talep edilebilir.

 

Noterden Veraset İlamı Alımı

 

Noterden veraset ilamı alabilmek için T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı ve noterde bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Vekil aracılığı ile başvuru yapılmak istenirse vekaletname örneği gerekmektedir. Soy bağı yoksa veya yasal olarak mirasçısı değilse, ilgili kişi  noterden veraset ilamı alamaz.

 

Veraset İlamı Dilekçesi

 

Bazı durumlarda noterden veraset ilamı çıkarılamamaktadır. Bu durumlarda başvuru yapıldığında noter ret kararını başvuran kişiye bildirir. Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne yönlendirme yapar. Ancak başvuran kişi Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne dilekçe ile başvurarak veraset ilamı talep edebilir ve duruma bağlı olarak alabilir.
Noterden veraset ilamı alınılamayacak durumlar;
Soy bağı ve herhangi bir mirasçı durumunda olmaması,
Mirasçılık belgesi alabilmek için yetersiz olması,
Yabancılar tarafından talebi,
Mirasçıların gaip olma, evlatlık olma, vatandaşlıktan çıkarılma veya birden fazla vatandaşlığının bulunması durumlarında,
Miras bırakanın veya mirasçılardan birinin aynı gün içinde ölmesi,
Tanık dinlenmesi gerekebilecek durumlarda veraset ilamı verilmemektedir.

 

Noterden veraset ilamı alabilmek için T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı ve noterde bulunan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Veraset İlamı Önemi, Süresi ve Ücreti

 

Yasal Miras paylaşımı yapılabilmesi için  mirasçıların kimler olduğunu belirlemek ve paylarının ne kadar olacağını belirlemek için veraset ilamı gerekmektedir.

Mirastan kaynaklanan gelir artışının vergilendirilebilmesi için, veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmekte olup her resmi işlem için mutlaka  veraset ilamı gerekmektedir.

Veraset ilamını her zaman çıkarabilmektedir. Herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Ancak intikallerin yapılması, tereke üzerinde işlem yapma, mirasın reddi ve buna benzer tüm işlemler mutlaka veraset ilamının ibrazını gerektirmektedir.

Veraset ilamı noter ücreti ise 2018 rakamları ile en az 136 TL olarak belirlenmiş ve bu miktarda tahsil edilmektedir. Eğer 2 suret veraset ilamı alınacak ise bu rakam en az 153 TL olarak ödenmektedir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir