Vesayet Ne Demektir

18 yaşında küçük çocukların veya yasalar ile kısıtlanmış olan kişilerin, hukuki her türlü hakkının korunması, temsil edilmesini sağlamak için kullanılan kurum vesayet olarak tanımlanmaktadır. Vesayet ile kişilik ve ekonomik haklar da doğrudan koruma altına alınmaktadır.

Vesayet için yasal bir temsilci olan vasiler tayin edilmektedir. Bu tayin ilgili yerlerin Sulh Hukuk mahkemelerince yapılmaktadır. Vasilik için en yakın eş, anne, baba ve hısımlar tercih edilmektedir. Ancak bazı özel durumlarda ize babanın seçmiş olduğu kişi ilgili makamca vasi olarak atanabilmektedir.

İlgili Link: Vesayet Ne Demektir

Vesayet Gerektiren Durumlar 

Vesayet için bazı özel durumların söz konusu olması gerekmektedir. Yasalar bu durumları bazı başlıklar altında toplamışlardır. Vesayet gerektiren haller;

18 Yaşından Küçük Olmak: çocuklar için genellikle velayet durumu söz konusu olmaktadır. Anne ve baba yasal olarak boşandıktan sonra velayet bir tarafa verilir ve çocuk için gerekli olan koruma sağlanmış olunur. Ancak anne ve baba çocuğunu koruyamıyor ise bu durumda vesayet durumu devreye girmektedir. Anne ve babanın velayetinin kaldırılması durumunda uygun bir vasi ataması yapılmaktadır.

Kısıtlamalar

Kanun çerçevesinde değerlendirilen bazı durumlarda kişilerin fiili ehliyetlerini mahkeme ile kısıtlanması söz konusudur. Bu durum genellikle toplumu ve kişiyi korumak söz konusu olmuş ise ortaya çıkmaktadır. Kısıtlamaya söz konusu olan durumlar;

 • Akıl Zayıflığı: kişilerde zekâ yetisini tam kullanamama gibi bir durum söz konusu ise vesayet uygulaması yapılabilmektedir. Kişiler iyi ve köyü ayırt edemiyor ise mutlaka kısıtlama kapsamında değerlendirilerek yakınlarından bir vasi ataması uygun görülmektedir.
 • Akıl Hastalığı: akıl hastalıkları direk olarak kısıtlamalara konu olmaktadır. Bu konuda en önemli detay hastalığın devamlı olmasıdır. Vesayete konu olan kişi için resmi makamlardan alınmış geçerli belgeler ile kısıtlama kararı söz konusu olmaktadır. Mahkemece talep edilen sağlık raporunda mutlaka bir psikiyatrı uzmanı imzasının olması gerekmektedir.
 • Kötü Madde Kullanımı ve Bağımlılığı: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan kişiler kişisel iradelerini kaybetmiş olarak değerlendirilmektedir. Kişilerin yasal olarak kısıtlana bilmesi için bağımlı olduğunu gösteren sağlık raporları gerekmektedir.
 • Savurganlık: Kişilerin elde bulunan mal varlıklarını ve gelir kaynaklarını kötü şekilde kullanarak harcaması, ailesini zor duruma düşüreceği için kısıtlamaya konu olmaktadır.
 • Kötü yaşam tarzı
 • Özgürlükten yoksun Olma: kişilerin her hangi bir sebepten dolayı mahkûmiyetleri söz konusu ise vesayete konu olmaktadır.
 • Kötü yönetim
 • İstek Üzerine Kısıtlama: tecrübesizlik, yaşlılık, hastalık gibi çeşitli nedenler ile kişiler hukuki ve ekonomik işlerini yönetme konusunda zorluk çekiyor ise kısıtlama talep edebilirler. Bu durum için bedensel engel kapsam dışı değerlendirilmektedir. Bedensel engel yasal kısıtlama konusu olmamaktadır.

Vesayet Davası İçin Hangi Mahkeme Yetkilidir? 

Vesayet davaları için Sulh Hukuk Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Mahkeme gerekli incelemeleri yaparak vesayet davasını onaylayarak vasi atamasını yapmaktadır.

İlgili Link: İstinaf Nedir

Vesayet Davası Sonucunda Vasi Olmayacak Kişiler 

Vesayet davalarında vasi olmaktan kaçınılması söz konu olmaktadır. Vasilikten kaçınabilecek kişiler şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Atmış yaş üzerindeki kişiler,
 • Bedensel engelli olduğu için bu görevi hakkıyla yapamayacak olanlar,
 • Çocuk sayısı dörtten çok olanlar,
 • Cumhurbaşkanı,
 • Bakanlar kurulu üyeleri
 • TBMM üyesi olanlar,
 • Hakim ve savcı gibi meslek gurubunda olanlar.

 

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir