Yargılamanın Yenilenmesi

Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılır. Olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyiz iken, olağanüstü kanun yolları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir.

Yargılamanın yenilenmesi, kararların kesinleşmesinden sonra başvurulacak olan bir kanun yoludur. Diğer olağanüstü kanun yollarından farkı ise kararın nasıl kesinleştiğinin bir öneminin olmamasıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazında, Yargıtay’ın ceza dairelerinin bozma haricinde vermiş oldukları kararlara itiraz edilirken, kanun yararına bozmada kanun yolundan geçmeksizin kesinleşen kararlar söz konusu olmaktadır. Ülkemizde verilen hükümlerin ne yazık ki her zaman doğru olduğunu söyleyemeyiz. Birtakım hataların yapılmış olduğuna hepimiz tanık olmaktayız. Bu yanlışlıklar hüküm verilip ceza infaz edilirken ortaya çıkabileceği gibi infaz tamamlandıktan sonra da ortaya çıkması mümkündür.

Yargılamanın yenilenmesi ancak bir talep ile gerçekleşebilir. Yargılamanın davasız olmayacağı ilkesinden hareketle talebin şart olduğu söylenebilecektir. Hükümlü ve Cumhuriyet Savcısı bu talepte bulunabilecektir. Hükümlü kendi aleyhinde bir talepte bulunamayacağı için ancak lehine bir durum söz konusu ile yargılamanın yenilenmesini isteyebilir.  Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kez yargılamanın yenilenmesi talebi yapılabilmesi mümkündür.

Çünkü burada asıl amaç doğru ve adaletli bir yargılamanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu sebeple ise birden fazla kez yenileme talebi ile sonunda mutlak doğruya ulaşılabileceği söylenebilir. Hükmün infazının tamamlanmış olması ya da hüküm giyen kişinin ölmüş bulunması yenileme talebinin yapılması için bir engel oluşturmaz. Hükümlü ölmüş ise hükümlünün eşi, üst ve altsoyu ya da kardeşleri bu talepte bulunabilir. Bu kişilerden hiçbirinin bulunmaması durumunda ise Adalet Bakanı yargılamanın yenilenmesi talebinde  bulunabilir. Ancak hükümlü ölmüş ise hükümlünün aleyhine bir yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi de pek mantıklı bir durum olmayacaktır. Çünkü kişi hayatını kaybettiği için bu yola başvuruda herhangi bir yarar söz konusu olmayacaktır.

 

Kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Yargılamanın yenilenmesi talebi için kanunda özel bir durum öngörülmemiştir ki bu ön görmeme durumu tamamen isabetli olmuştur.  Çünkü amaç sadece doğruya ulaşıp adaletin uygulanmasını sağlamak iken bu doğruya ulaşmak için belirli sürelerin öngörülmesi bu amaç ile bağdaşmayacaktır. Çünkü zaman aşımı süresi aşıldıktan sonra hatanın fark edilmesi bir işe yaramayacak ve o zaman da düzenlenen bu kurum faydasız hale gelecektir. Yargılamanın yenilenmesi için ise yargılamadan sonra verilmiş olan hükümde bariz ve önemli bir hatanın var olmuş olması gereklidir.

Bu hatanın hükümlünün lehine ya da aleyhine olması önem arz etmeyecektir. Ancak büyük bir hata olması bizler için kıstas olacaktır. Şayet sadece kanunun aynı maddesinde yer almış olan sınır içinde kalmak kaydıyla cezanın süresinin değiştirilmesi talebi ile yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulamayacağı kanunda açıkça düzenlenmiştir.

Yargılamanın yenilenmesi talebi, hükmü vermiş olan mahkemeye iletilir. Mahkeme bu istemin kabulü ya da reddi açısından bir inceleme yapıp tarafsız bir şekilde karar verecektir. Yargılamanın yenilenmesi talebi kanunda öngörülen şekilde yapılmaz ya da bu talep ile beraber deliller sunulmaz veya sunulan deliller yetersiz düzeyde kalırsa bu durumda mahkeme bu talebe red cevabı verecektir. Bu red kararı da itiraz edilebilecek kararlar arasında sayılmıştır. Bu durumlar mevcut değil ise talep kabul edilecek ve yargılama yenilenecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir